Wdrażanie dokumentacji GHP, GMP, HACCP


CERTYFIKOWANY AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I HACCP

ASYSTENT JAKOŚCI PCBC

Świadczę usługi w zakresie:
- wdrażania warunków wstępnych GHP, GMP,
- wdrażania systemu HACCP,
- przeprowadzania auditów wewnętrznych,
- szkolenia z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności  GHP, GMP i HACCP oraz przestrzegania podstawowych zasad higieny.


System HACCP jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji i przetwarzania żywności. 
HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację zagrożeń jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka ich wystąpienia, podczas wszystkich etapów procesu produkcji i dystrybucji żywności. System HACCP również kontroluje i panuje nad wszystkimi zagrożeniami istotnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumenta i ochrony jego zdrowia.

Aby system HACCP funkcjonował poprawnie wymagane jest wdrożenie takich systemów jak GHP, GMP oczywiście uzależnione jest to od rodzaju obiektu.

 Sporządzam dokumentację dla:
- przedszkoli,

- żłobków,

- restauracji,

- barów szybkiej obsługi,

- gastronomii mobilnej,

- hurtowni spożywczych,

- stołówek pracowniczych,

- zakładów przetwórstwa spożywczego.

Absolwentka:
  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Wydział „Nauk o Żywności i Żywieniu” na kierunku „Technologia Żywności i Żywienie Człowieka”,
  • Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu - Studium Podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności”.
Certyfikaty:
Certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością i HACCP,

Certyfikat Asystenta Jakości Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.


Certifikat1jpg       Certifikat2jpg